Thursday, February 16, 2012

KISAH NABI

Di serang nyamuk

Raja Namrud terkenal dengan kekejaman dan kejahatannya. Angkatan tenteranya sangat kuat, terdiri daripada tujuh ratus ribu penunggang kuda bersenjata lengkap. semua rakyatnya tunduk dan patuh kerana takut kepadanya. dengan kekuasaan yang dimilikinya, raja dan angkuh dan zalim itu mencabar nabi Ibrahim.

 " Hai Ibrahim, jika tuhanmu mempunyai malaikat, maka kirimlah kepadaku. aku dan tenteraku mahu berperang dengan mereka. jika berani ambillah kerajaanku ini, " kata Raja Namrud dengan penuh keangkuhan.